Oferta

Oferujemy kompleksową obsługę księgową w zakresie:
PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI:
– księgi handlowe,
– księgi przychodów i rozchodów,
– ewidencje ryczałtowe;

ROZLICZEŃ Z TYTUŁU:
– podatku VAT,
– podatku dochodowego,
– ubezpieczeń społecznych;

KADR I PŁAC

AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH

Zajmujemy się również kopiowaniem i archiwizacją dokumentacji.